niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Bernarda, Sabiny, Samuela
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Rewitalizacja / Protokół o wyborze oferty
system gospodarki odpadami
Przetargi
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Protokół o wyborze oferty

 

- rewitalizacja.jpg

Protokół

z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wg trybu zapytanie ofertowe

I. Nazwa i adres dotacjobiorcy:    GMINA KOTLIN, ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin

II. Nazwa zamówienia:

Wykonanie kompleksowego Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gminy  Kotlin na lata 2017 - 2023

III. Wartość szacunkowa zamówienia (bez podatku od towarów i usług):

29 700,00 zł netto: 4,1749 ( wartość euro do szacowania wartości zamówienia ) = 7 113,94 EURO

IV. Publikacja zapytania ofertowego.

1)      Data:  24 lutego 2017 rok

2)      Adres strony internetowej: www.kotlin.com

3)      Termin składania ofert:  do dnia 8 marca 2017 r.

4)      W dniu 24 lutego 2017 roku zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

1.       Fundacja „ Partnerzy dla Samorządu „

ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań,

 2.       CRP -  KONSULTING  Sp. z o. o.

ul. Zwycięstwa 137-139, 75-736 Koszalin,

 3.       EUROGRANT Jarosław Gromek

ul. Ajschylosa 20, 60-461 Poznań

      Zapytania ofertowe skierowano w formie pisemnej za pomocą poczty za dowodem doręczenia.

 V. Wykaz złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

Fundacja „ Partnerzy dla Samorządu „

ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań

7.03.2017

spełnia/nie spełnia
/nie dotyczy*

tak/nie*

2

CRP -  KONSULTING 

Sp. z o. o.

ul. Zwycięstwa 137-139,

75-736 Koszalin

nie złożono oferty

 

 

3.

EUROGRANT Jarosław Gromek

ul. Ajschylosa 20,

60-461 Poznań

 

nie złożono oferty

 

 

a)       Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków:[1] nie dotyczy

                         i.            Oferta nr …

                         ii.            Oferta nr …

b)      Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym[2]: nie dotyczy

                         i.            Oferta nr …

                          ii.            Oferta nr …

VI. Ocena złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium wraz z uzasadnieniem[3]

Łączna liczba punktów

1

Fundacja „ Partnerzy dla Samorządu „

ul. Grottgera 16/2,       60-758 Poznań

Cena: 80,00 pkt.-36.531,00 zł

Termin wykonania zamówienia:  20 pkt.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia 14.08.2017 r.

 

 

100,00 pkt.

  1. VII. Wybór oferty.

            Nazwa  i adres wykonawcy:

Fundacja „ Partnerzy dla Samorządu „

ul. Grottgera 16/2,  60-758 Poznań

1)                  Uzasadnienie wyboru:  Wybrany wykonawca spełnia wymogi określone w „ zapytaniu ofertowym „. W złożonej ofercie  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie na temat umożliwiający realizację przedmiotu zamówienia.

VIII. Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia:

1)      Mirosław Paterczyk – Wójt Gminy Kotlin

2)      Irena Antczak – Skarbnik Gminy

 

Kotlin, dnia 09.03.2017 r.                                                                                      

                                   

Postępowanie prowadził pracownik Urzędu Gminy: Zdzisława Kasprzak

 

Załączniki:

1)      zapytanie ofertowe wraz z potwierdzeniem jego publikacji (wydruk ze strony internetowej);

2)      oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;

3)      oświadczenie/oświadczenia dotyczące bezstronności osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców.


Wójt Gminy Kotlin
obywatel gov
punkty pomocy w problemach społecznych
Biblioteka Kotlin
Dom Kultury
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
PUP w Jarocinie
WUW
ZGW
SGiPW
Samorząd
WKU
Krajowa mapa zagrożeń
Licznik odwiedzin: 422781
Urząd Gminy Kotlin, Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie tel.: 62 740 54 81, fax: 62 740 54 82, email: ug@kotlin.com NIP: 617-11-04-695
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI